Skirmanto Sasnausko Džiazo Kvartetas ‎– Giesmės Vaikams